FRANCÚZSKA NOBLESA A RUSKÁ VEĽKOLEPOSŤ V HISTORICKEJ BUDOVE SND


Balet SND: Sezona 2017 - 2018

Od 20. decembra 2017 ponúkajú priestory historickej budovy Slovenského národného divadla svojim návštevníkom výstavu Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť/Marius Petipa na slovenských baletných scénach, ktorú pripravil Divadelný ústav k 200. výročiu narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu.

BRATISLAVA 29. december 2017 (zazivasen.sk)

Výstava zachytáva históriu petrohradskej a moskovskej baletnej tvorby Mariusa Petipu a jej nosnú časť tvorí prehľad minulých aj súčasných inscenácií baletov, ktoré vznikli na základe jeho choreografií.

Výstava Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť

Výstava Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť v SND

Už onedlho, 11. marca 2018, si pripomenieme 200. výročie narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu, pôvodom francúzskeho tanečníka a choreografa, ktorý počas svojho pôsobenia v Petrohrade, vďaka podpore cárskeho dvora, vytvoril baletné choreografie vyznačujúce sa unikátnou synkretizáciou francúzskeho šarmu a noblesy s ruskou cárskou veľkoleposťou a emotívnosťou. Balety tohto génia sa stali základnými piliermi repertoáru veľkých baletných súborov a divadiel na celom svete. Inscenácie s jeho choreografiami sú často prvým kontaktom detského diváka s baletom na scénach divadiel. Sú to napríklad balety Luskáčik, Popoluška a Spiaca krásavica. Balet Labutie jazero, choreografiu ktorého vytvoril Marius Petipa v spolupráci s Levom I. Ivanovom, či balet Giselle sa stali takmer symbolom baletného scénického umenia a interpretačnou métou pre mnohé baleríny. Sú titulmi, ktoré si vyberú ľudia na návštevu divadla, ak chcú prejaviť lásku svojmu partnerovi či podľahnúť čaru prchavej krásy.

výstavu Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť

Výstava Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť v SND

Na Slovensku sa baletné inscenácie vychádzajúce z choreografie Mariusa Petipu uvádzali už od úplných počiatkov slovenského profesionálneho baletu. Ich inscenovanie bolo príležitosťou jednak pre choreografov, ktorí naštudovali tieto tituly, a rovnako aj pre baletných sólistov, ktorí v náročných choreografiách potvrdili svoju baletnú virtuozitu alebo dokonca odštartovali kariéru baletných hviezd. So zvyšovaním interpretačnej úrovne baletných súborov sa rozširoval aj register petipovských baletov uvádzaných na slovenských scénach.

Výstava Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť

Výstava Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť v SND

V súčasnosti sa u nás môžeme stretnúť s vianočným rozprávkovým príbehom Luskáčika, dojímavým príbehom lásky v Labuťom jazere, magickou krehkosťou víl v príbehu zlomeného srdca dedinskej dievčiny Giselle, orientálnym vášnivým príbehom lásky a zrady v balete Korzár. Repertoár slovenských divadiel do dnešných dní obohacuje aj rozprávkový príbeh Šípkovej Ruženky v balete Spiaca krásavica či exotický príbeh z ďalekej Indie, v ktorom tragická láska nachádza svoje naplnenie vo fascinujúcom obraze Kráľovstva tieňov v balete Bajadéra. Balet SND uvedie v deň narodenia Mariusa Petipu11. marca 2018 premiéru jeho baletu Esmeralda, ktorý je inšpirovaný románom Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži.

Výstava sprístupnená od 20. decembra 2017 o 15.00 hod. v historickej budove Slovenského národného divadla, reflektuje najmä baletné tituly Mariusa Petipu, ktoré boli uvádzané na scénach baletov v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v Štátnom divadle v Košiciach a v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Na dobových materiáloch a fotografiách sú zachytenévýznamné baletné osobnosti, choreografi a baletní umelci spolu so scénickými a kostýmovými návrhmi výtvarných umelcov, ktorí inscenáciám dodávali osobitý vizuálny tvar. Obrazový materiál tak ponúka prierez vývojom veľkých baletných inscenácií Mariusa Petipu v esteticko-kvalitatívnom časopriestore.

Marius Petipa

Marius Petipa

Autormi koncepcie výstavy sú dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová a tanečná teoretička a tanečníčka Monika Čertezni z Divadelného ústavu. Grafický návrh pripravila Viera Burešová.

Po ukončení výstavy v Slovenskom národnom divadle poputuje výstava do Štátneho divadla v Košiciach a následne do Štátnej opery v Banskej Bystrici.