Novoročný Folklórny večer vo Véčku


FOLKLÓRNY VEČER VO Véčku s Ľudovou hudbou Michala Nogu

Po jesennej pauze sú tu opäť Folklórne večery vo Véčku.

BRATISLAVA 9. januára 2018

Prvý novoročný 12. FOLKLÓRNY VEČER VO Véčku s Ľudovou hudbou Michala Nogu sa uskutoční v piatok 12. januára 2018 od 20:00 h. vo V-klube na Námestí SNP 12 v Bratislave.

Nasledujúci večer je organizovaný v spolupráci so Študentmi Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave, ktorí sa postarajú o interaktívny program. Hrať bude Michal Noga – Ľudová Hudba.

Tradične budú prebiehať súťaže o zaujímavé ceny a folklórna zábava až do rána.

Vstupné je 5 € (predaj vstupeniek začne 30 min. pred začiatkom podujatia)