Akademická Nitra 2018


Mesto Nitra opäť ožije pestrofarebnými krojmi, ľudovou hudbou, spevmi a tancami. Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov Akademická Nitra 2018, ktorý je súťažnou prehliadkou tvorby domácich a zahraničných súborov už klope na dvere.

BRATISLAVA, 3. júla 2018 (www.JankoHrasko.sk, Ing. Petra Zaujecová)

Festival, ktorého organizátormi sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoluorganizátormi Mesto Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj, sa uskutoční v dňoch 4. júla až 6. júla.

Na festivale sa predstaví 10 domácich akademických folklórnych súborov, ktoré budú prezentovať ľudové spevy, tance a tradície z rôznych regiónov Slovenska : Ekonóm, Gymnik, Hornád, Mladosť, Poľana, Ponitran, Stavbár, Technik, Torysa a Zobor. O titul laureáta zabojujú aj folklórne súbory zo zahraničia: Figulinas (Taliansko), Forduló (Maďarsko), Katowice (Poľsko), Lučina (Česká republika), Roksolonia (Ukrajina), Trakijska Mladosť (Bulharsko). Súťažné programy v trvaní 15 minút, ktorými sa jednotlivé súbory predstavia v 2 súťažných večeroch, dňa 3. a 4. júla o 18.00 h. v sále Divadla Andreja Bagara v Nitre, budú hodnotené odbornou porotou v zložení: PaedDr. Angela Vargicová, Ing. Ján Karpiel, Mgr. Markéta Lukešová, Dr. Martin Messa, Mgr. Art. Emil Tomáš Bartko, Ing. Vladimír Urban. V rámci sprievodných podujatí sa jednotlivé súbory predstavia na javiskách v meste Nitra, zahraničné súbory potešia svojim vystúpením návštevníkov kúpeľov v Smrdákoch, Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, ale aj občanov Nových Sadov, Svätoplukova a Mojmíroviec. Festival vyvrcholí „krojovanou parádou“ – sprievodom zúčastnených folklórnych súborov mestom Nitra a slávnostným Galaprogramom, na ktorom sa vyhlási laureát festivalu, udelia špeciálne ocenenia a každý zo zúčastnených súborov sa predstaví krátkou ukážkou svojho programu. Galaprogram bude prístupný širokej verejnosti nakoľko sa bude konať pod holým nebom na Svätoplukovom námestí.

Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete.