Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND


Koncert pri príležitosti 65. výročia založenia KTT HTF VŠMU. Foto: Peter Brenku

V utorok 7. mája 2019 o 19:00 sa v historickej budove SND bude konať Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND – slávnostný koncert.

 

BRATISLAVA, 2. mája 2019 (mojakultura.sk)

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 70. výročia založenia Vysokej školy múzických umení.
Balet SND v rámci svojich edukačných projektov rozvíja už šiesty rok úzku spoluprácu s Katedrou tanečnej tvorby VŠMU. Táto spolupráca vytvára predpoklady na to, aby sa prepojenie štúdia a profesionálnej praxe stalo pre budúcich profesionálov realitou.

Program Večera tanečného umenia VŠMU a Baletu SND bude prezentáciou záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby.

„Ceníme si, že Balet SND otvoril dvere mladým talentom z VŠMU a môžeme len veriť, že cez ne bude prúdiť na obe strany osviežujúci vietor poznania, inšpirácie a inovácie, ale aj úcty k tradícii a hodnotám,“ vyjadrila sa v minulosti pre portál Slovenského národného divadla Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

Účinkujú:
Sólisti a zbor Baletu SND, študenti KTT HTF VŠMU, domáci a zahraniční hostia.