Ďurovčík – Leško – Štrasser : RASPUTIN


Detaily predstavenia

Rasputin

tanečný muzikál

premiéry: 14. a 15. septembra 2018

Pôvodný slovenský muzikál zachytávajúci dramatické momenty zo života najpodivuhodnejšieho muža ruských dejín, ktoré zmenili beh sveta. Do osudu Ruska začal Rasputin významným spôsobom zasahovať v roku 1905, krátko po tom, čo prišiel do Petrohradu zo zapadnutej sibírskej dediny. Miesto, ktoré zaujal pri cárskom dvore, potvrdzuje, ako jedna jediná osobnosť môže v dejinách zohrať zásadnú úlohu. Dodnes nie je známe, čím presne Rasputin očaril alebo skôr uriekol cárovnú. Rodina cára Mikuláša sa tak ocitla pod vplyvom tohto záhadného, nevzdelaného, ale svojím spôsobom geniálneho človeka zvrátených mravov a nízkeho pôvodu. Mal šťastie a neuveriteľný herecký talent? Ovládal niečo ako alternatívne liečiteľstvo, sugesciu a hypnózu? Na diváka čaká inscenácia mnohých otáznikov, ale aj silného náboja expresivity a tajomstva. Špičkoví muzikáloví tvorcovia v spojení s atraktívnou témou, obsahujúcou konflikt človeka s Bohom a spoločnosťou – konflikt plný mystiky a vášne – sú zárukou výnimočného scénického diela.

Réžia: Ján ĎUROVČÍK

Rasputin: Patrik Vyskočil /Dárius Koči
Cár: Martin Hudec/ Lukáš Pišta
Cárovná: Katarína Hasprová/ Miroslava Partlová
Dcéra prvá: Lima Prágerová
Dcéra druhá: Karolína Tkáčová
Dcéra tretia + company: Martina Dolná
Dcéra štvrtá + company: Romana Dang Van/ Lenka Fecková
Company (ženské postavy): Lenka Machciníková, Petra Dubayová, Barbora Hlinková, Radka Šutláková, Mária Čubová
Malý Rasputin/Cárovič: Simon Müller/Max Rosa
Jusupov
+ company (mužské postavy): Michal Candrák/ Peter Makranský
Patriarcha
+ company (mužské postavy): Roman Müller
Mních
+ company (mužské postavy): Tomáš Majláth
Vojak
+ company (mužské postavy): Lukáš Pavlásek
Balet ženy (v alternáciách): Silvia Beláková/Silvia Jankovová, Adriana Pinková/Mia Majeríková, Ivana Kučerová/Radka Petrová, Petra Makranská/Zuzana Náprstková, Natália Némethová/Martina Chválová, Dominika Vanková/Kamila Ochabová
Balet muži (v alternáciách): Matej Oškera/Henrich Gibala, Filip Cipár/Patrik Koller, Jozef Antálek/David Selecký, Miroslav Martinovič/Raffaele Zarrella, Denis Zvara/ Matúš Pomikal, Peter Mihálik/Miroslav Figura

Vstupné: 27€, 22€.
Vstupenky je možné kúpiť tu.