Nová dráma // Marta Poláková, Tomáš Procházka: pODPORa


Detaily predstavenia

pODPORa

Réžia: T. Procházka
Dramaturgia: M. Poláková, T. Procházka
Choreografia: M. Poláková
Hudobný koncept a supervízia: D. Matej
Hudba: M. Polák, T. Feledi
Kostýmy: S. Vachálková
Scénografia Z. Hudeková
Svetelný dizajn a objekty: R. Polák
Tanec, pohybový materiál a texty: B. Janáková, E. Priečková, S. Sviteková, M. Szeghő, A. Štepita

Inscenácia je otvorenou výpoveďou piatich tanečníkov najmladšej generácie, ktorí rozprávajú o svojom strachu, láske, nádeji a snahe udržať si nadhľad.

Vstupné: 7€, 5€.
Lístky si môžete rezervovať na studio12@theatre.sk