Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND


Detaily predstavenia

Večer tanečného umenia. Foto: Peter Brenkus

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND je nosným projektom spolupráce Baletu SND a Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU, ktorá sa úspešne rozvíja od roku 2014, keď Balet SND otvoril dvere mladým talentom z VŠMU. Vďaka tomu sa umelecky i profesionálne rozvíjajú, ale tiež poznávajú tradíciu a trvalé hodnoty.

Večer je prezentáciou záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby. V tomto akademickom roku dostala Reona Sato, členka Baletu SND a študentka choreografie baletu na KTT HTF VŠMU, výnimočnú príležitosť ukončiť svoje štúdium predstavením Dafnis a Chloé, ktoré vytvorila pre Balet SND. Sólista Baletu SND Adrian Ducin predstaví v premiére svoje tanečné dielo Osem dní v týždni, ktorým bude uzatvárať bakalárske štúdium choreografie na VŠMU.

Účinkujú sólisti a členovia Baletu SND, študenti VŠMU a hostia.

Vstupné: 13€, 10€, 8€, 5€. 
Vstupenky je možné kúpiť TU.