Adelaars


Jan Sevcik: Adelaars

Choreografia inšpirovaná mongolským rituálnym tancom, symbolizujúcim zrod a let orla, je metaforou na život, nadhľad, slobodu a silu. 

BRATISLAVA 9. mája 2016 (vimeo)

Choreograf Ján Ševčík vzdal týmto filmom žene, najmä žene – matke, ktorá prnáš nový život. Tanečný film ponúka jeho tvorcom nové možnosti – komunikáciu prostredníctvom umenia – čo nie je možné na javisku, je možné vo filme, a naopak.

kamera a réžia: Andrea Sudorová
choreografia: Ján Ševčík
tancujú: Sára Danielova, Maja Miklovičová, Adriana Pinková