Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND


Koncert pri príležitosti 65. výročia založenia KTT HTF VŠMU. Foto: Peter Brenku

Program koncertu je prezentáciou záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU.

 

BRATISLAVA, 29. apríla 2019 (snd.sk)

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND je nosným projektom spolupráce Baletu SND a Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU, ktorá sa úspešne rozvíja od roku 2014, keď Balet SND otvoril dvere mladým talentom z VŠMU. Predstavenie bude už tradične prezentáciou záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby.

Balet SND sa predstaví v práci študenta magisterského štúdia choreografie baletu a sólistu Baletu SND Adriana Ducina a choreografiou Igora Holováča. Uvedieme tiež semestrálne práce študentov choreografie Hany Vidovej a Mareka Gregu. Bakalársky ročník študentov zameraných na tanečné divadlo a performanciu sa predstaví s ukážkou z predstavenia, ktoré pre nich vytvoril bývalý absolvent katedry Andrej Petrovič. Naši študenti sa pravidelne zapájajú do mobilít v rámci programu ERASMUS, ktorý im umožňuje stráviť jeden semester na škole v zahraničí. Matúš Szeghö, študent štvrtého ročníka, absolvoval takýto pobyt vo Viedni a dnes večer uvádzame choreografiu, ktorú tam vytvoril počas študijného pobytu spolu so svojimi spolužiakmi.

V tomto akademickom roku Vysoká škola múzických umení oslavuje 70. výročie založenia. Tento večer je príspevkom katedry tanečnej tvorby k týmto oslavám, a tak chceme divákom okrem prác študentov katedry ponúknuť i vystúpenia hostí z domova a zahraničia.

Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok sa predstaví v choreografii úspešného absolventa katedry a baletného majstra Baletu SND Igora Holováča. Členovia Hamburg Ballett Johna Neumeiera zatancujú choreografiu členky tohto súboru a súčasne študentky externého štúdia na katedre tanečnej tvorby Kristíny Borbélyovej. Hosťom z oblasti folklórneho tanca je v tomto programe tanečný súbor SĽUK-u, ktorý sa predstaví v prácach Mareka Gregu a s choreografiou jubilujúceho choreografa majstra Juraja Kubánku Tatranskí orli.

Balet SND pred piatimi rokmi otvoril dvere mladým talentom z VŠMU, ktorí sa vďaka tomu umelecky i profesionálne rozvíjajú. Priestory SND, ktoré nám divadlo ponúka, sú pre tvorcov a interpretov vždy veľkou výzvou, ale určite i skvelou motiváciou. Veríme, že tento večer naplní a ďalej posunie ideu, ktorá stála pri zrode spolupráce týchto dvoch inštitúcií, a zároveň bude dôstojnou oslavou výročia Vysokej školy múzických umení. Dôkazom toho, že VŠMU je vrcholnou vzdelávacou inštitúciou v oblasti umenia na Slovensku.

Účinkujú: sólisti a členovia Baletu SND, študenti KTT HTF VŠMU, domáci a zahraniční hostia

PROGRAM
1. SOMETHING IS GOING ON

(predmet Repertoár moderného tanca)
Choreografia: Tyce Diorio
Naštudovanie: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD.
Hudba: Pina – Lilies of Valley

Účinkujú: Jana Bednáriková, Viktória Malá, Dominika Rjapošová, Ema Švorcová, Romana Tóthová, Radka Valachyová, Patrícia Vizinová, Hana Vidová (študentky bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie)

Choreografiu vytvoril známy súčasný americký choreograf Tyce Diorio. Bola naštudovaná v rámci hodín predmetu Repertoár moderného tanca pre prvý ročník.

2. PRÉDATEURS
(semestrálna práca)
Choreografia: Hana Vidová(študentka bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program Tanečné umenie – Choreografia)
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Šárka Ondrišová, ArtD.
Hudba: Son Lux

Účinkujú: M. Viteková (TK DANCE CONTINENT)

Choreografia podporuje myšlienku úryvku z prednesu Philipa Wollena z debaty “Animals should be off the menu”. Reflektuje naše pôsobenie na tomto svete a poukazuje nie len na dravé správanie medzi nami ľuďmi, ale aj na naše kruté zaobchádzanie s nevinnými zvieratami.

3. DÔVERA
(bakalársky umelecký výkon)
Choreografia: Mgr. art. Andrej Petrovič
Hudba: Barbora Tomášková (študentka Katedry skladby a dirigovania HTF VŠMU)
Scénografia a kostýmy: Terézia Kosová a Anna Revická (študentky Katedry scénografie DF VŠMU

Účinkujú: Viktória Komolíková, Rebecca Smudová, Silvia Sviteková, Lukáš Záhorák (bakalársky umelecký výkon, študijný program – Tanečné umenie, Tanečné divadlo a performancia), Hana Gallinová (študentka magisterského štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie), Viktória Malá (študentka bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné divadlo a perfomancia), Kristína Miklovičová (študentka bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie)

Predstavenie skúma základný element medziľudských vzťahov. Dôvera je spojením viery a rizika, pretože sa vždy vzťahuje k budúcnosti. Je to stávka s neistým výsledkom. Prostriedkami súčasnej pohybovej reči choreografia tlmočí budovanie a strácanie dôvery interpersonálnej či systémovej, rovnako ako sebadôvery a dotýka sa aj témy manipulácie.

Vznik predstavenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt podporila Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

4. MEER
(semestrálna práca)
Choreografia: Adrian Ducin (študent magisterského štúdia na KTT, študijný program Tanečné umenie – Choreografia, Choreografia baletu)
Pedagogické vedenie: Mgr. art. ŠárkaOndrišová, ArtD.
Hudba: Maurice. Ravel

Účinkujú: Ilinca Gribincea-Ducin (demi sóliska Baletu SND a študentka bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie), Adrian Szelle (člen Baletu SND)

Sen sa stáva realitou, realita snom. Čo je skutočné?

5. ACH BOŽE Z NEBE
Choreografia: 
Mgr. art. Igor Holováč
Hudba: Čechomor (hudobná koláž)

Účinkujú: Viktória Mäsiarová, Silvia Orfánusová, Viktória Viola Tekeľová, Dávid Dubjel, Matej Lehotský, Jakub Slovák (žiaci Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok)

A ty musíš býti má, lebo mi tě Pán Bůh dá!

Prestávka

6. TRIPARTITE
Choreografia:
 Ivana Oršolić, Aleksandra Ilić (študentky Music und Kust privatuniversität der Stadt Wien), Matúš Szeghö (študent magisterského štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie),
Hudba: Mily Balakirev: The Lark, Friedrich Burgmüller: Etüde op 109 no15, Enrique Granados: Allegro de Concierto

Účinkujú: Ivana Oršolić, Matúš Szeghö, Aleksandra Ilić

Traja performeri v troch častiach, prezentujú tri vrstvy námetu inšpirovaného rozhovormi so spevákom Bobom Dylanom.

7. TANGO PRE TROCH
Choreografia:
 Henrich Gibala (študent bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie)
Hudba: Ángel Villoldo – El Choclo (arr. Eduardo Rojas)

Účinkujú: Henrich Gibala, Mário Richter (korepetítor Baletu SND a KTT)

Jedna žena, jeden muž a jeden klavír v intímnej symbióze.
Ukážka vášnivého a omamného Argentínskeho tanga v jeho upravenej, scénickej podobe.

8. NA VOJNE
(semestrálna práca)
Choreografia: Marek Grega (študent magisterského štúdia na KTT, študijný program Tanečné umenie – Choreografia, Choreografia ľudového tanca)
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Ján Ševčík, ArtD.

Účinkujú: Victor Peeters, Roman Majer, Patrik Frena, Kristián Sorokáč, Vladimír Frištik, Dominik Lukáč, Tomáš Husár, Viktor Voško, Michal Svitok (členovia tanečného súboru SĽUK-u) –

Pohľad na chlapov bojujúcich na vojne.

9. VRÁŤ SA MI 
(semestrálna práca)
Choreografia: Marek Grega (študent magisterského štúdia na KTT, študijný program Tanečné umenie – Choreografia, Choreografia ľudového tanca)
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Ján Ševčík, ArtD.
Hudba: Ľudová hudba FS Zemplín – Večar je , večar je

Účinkujú: Zuzana Kurincová, Vladimír Frištik, Veronika Príbulová, Aneta Hradilová, Martina Nadzamová, Klára Bičejová, Petra Vajdiková (členovia tanečného súboru SĽUK-u)

Dievča spomína na svojho milého , ktorý je už dlhé roky na vojne. Na malú chvíľu sa jej zjaví v jej predstavách , a tancuje s ním akoby bol skutočný. Je to zamilovaný duet plný clivoty a lásky.

10. EROS A PSYCHÉ
Inšpirované gréckou mytológiou.
Choreografia: Kristína Borbélyová (študentka externého bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie)
Hudba: Sergej Rachmaninov, Piano Concerto No. 2, Adagio sostenuto

Účinkujú: Giorgia Veronica Giani a Jacopo Bellussi (Hamburg Ballett Johna Neumeiera)

Vrcholné dielo zlatého veku rímskej literatúry Metamorfózy je podkladom pre autorskú choreografiu Ovid. Ovídius v Premenách naznačuje nekonečný kolobeh času a foriem. Duša je nesmrteľná a prechádza len do iných foriem. Balet Ovid má tri časti: Pygmalión, Eros a Psyché, Narcis a Echo. V samotnom Ovídiovom diele nie je časť Eros a Psyche. Je to moja autorská pocta, vnesenie samotného Ovídia do deja a vyjadrenie nekonečnej lásky a inšpirácie.

11. TATRANSKÍ ORLI
Choreografia:
 Juraj Kubánka
Hudba: Svetozár Stračina

Účinkujú: Sara Danielová, Simona Ivanovičová, Petra Vajdíková, Michal Svitok, Matej Tkáč, Roman Majer (sólisti SĽUK-u) a členovia tanečného súboru SĽUK-u

Majster Juraj Kubánka patrí k zakladateľom choreografie ľudového tanca na Slovensku a bol jeden z prvých, ktorí ľudový tanec pozdvihli na profesionálnu scénu. Choreografia Tatranskí orli z roku 1980 patrí k jeho najvýznamnejším dielam. Inšpiráciou pre vznik diela bol goralský tanečný región, ktorého symbolom je tatranský orol.

Cenník vstupeniek:
1. kategória: 13€
2. kategória: 10€
3. kategória: 8€
4. kategória: 5€

Dramaturgická rada KTTHTF VŠMU: prof. I. Čierniková, ArtD., doc. J. Blaho, doc. M. Poláková, ArtD., Mgr. M. Kovářová, ArtD., Mgr. art. S. Marišler, ArtD. a Mgr. art. Š. Ondrišová, ArtD.

Katedra tanečnej tvorby HTF VŠMU ďakuje Baletu SND, technickému personálu historickej budovy SND, Kancelárii umeleckej produkcie HTF VŠMU, Umeleckému súboru SĽUK, Súkromnému tanečnému konzervatóriu Liptovský Hrádok za pomoc pri realizácii, organizácii a technickom zabezpečení predstavenia. Všetkým pedagógom, účinkujúcim a technickým pracovníkom ďakujeme za výbornú spoluprácu a ústretovosť pri príprave Večera tanečného umenia VŠMU a Baletu SND.

Podujatie sa uskutoční 7. 5. 2019 o 19:00 h v historickej budove SND.

Čechomor a SĽUK sa predstavia v Pezinku


Čechomor a SĽUK

Vo štvrtok 27. 6. 2019 zavítajú na pezinský amfiteáter dve úžasné hudobné zoskupenia. V trojhodinovom koncerte si na jednom pódiu spolu zahrajú, zatancujú a zaspievajú česká folk – rocková kapela Čechomor a slovenský ľudový umelecký kolektív SĽUK.

 

BRATISLAVA, 27. apríl 2019 (tvpezinok.sk)

SĽUK si tento rok pripomína 70.  výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti uvádza reprezentačný hudobno – tanečný program s viacerými podobami hudobnej a tanečnej tvorby, ktoré ho formovali až do súčasnej podoby. Kapela Čechomor má vo svojom 90 minútovom programe pre fanúšikov pripravený koncert plný najväčších hitov.

Príďte si vychutnať tento jedinečný zážitok, kde okrem známych melódií a tancov bude cítiť atmosféru československého priateľstva dňa 27. 6. 2019 o 20.00 h na Pezinský amfiteáter.

Vstupenky si môžete zakúpiť online na ticketportal sk v linku tu: http://bit.ly/CechomorSluk a v pokladni Domu kultúry Pezinok.

 

Špička svetového moderného baletu mieri do Bratislavy


Roman Novitzky a Miriam Kacerova

Po prvý raz na Slovensku vystúpia Ballet Nacional de Cuba, Victor Ullate Ballet Madrid a Bangkok City Ballet, a to na treťom ročníku medzinárodného festivalu moderného baletu Chorea.

 

BRATISLAVA, 23. apríla 2019 (kultura.pravda.sk, SITA)

Festival sa uskutoční 16. júna na námestí Grand Plazza v River Parku a prinesie súbory či mená, ktoré na Slovensku ešte neúčinkovali. Ambíciou celého projektu Chorea je pokračovať v tradícii podpory moderného baletu na Slovensku a približovať svetové tanečné umenie slovenským divákom. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka festivalu Lenka Görfölová.

„V rámci našej každoročnej snahy predstaviť špičkových slovenských umelcov pôsobiacich na svetových scénach sa tohto roku predstaví primabalerína Stuttgartského Baletu Miriam Novitzká (rod. Káčerová). Účinkovať bude so svojim manželom Romanom Novitzkým, ktorý bol súčasťou prvého ročníka Chorea 2017. Spolu s nimi budú na javisku počas jedného večera tancovať aj sólisti z Estónskeho národného divadla, z Teatr Wielki Lodź, z Ľvovskej Opery, zo Slovenského divadla tanca či Národního divadla Brno,” avizovala Görfölová.

Prvý ročník festivalu zameraného na moderný balet sa uskutočnil v roku 2017. Jeho vyvrcholením bol jediný open-air baletný galavečer na Slovensku, ktorý bol zároveň poctou slovenským tanečníkom, sólistom, ktorí pôsobia vo svete. Vtedy predstavili aj svetové zahraničné súbory z Mexika, Chorvátska i Fínska. Minulý rok projekt rozšírili z Bratislavy aj na opačnú stranu republiky, do Košíc. Počas dvoch galavečerov vystúpili sólisti Kanadského národného baletu, Balletto di Milano, Portugalského národného baletu, Göteborgského baletu, Národnej opery vo Varšave, ako aj českého Národního a Slovinského národného divadla, Štátneho divadla Košice a Slovenského divadla Tanca.

Záštitu nad Chorea gala v Bratislave tohto roku prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Režisér Ďurovčík má veľkú radosť: Na Slovensko prvýkrát pritiahol tanečné hviezdy z Kuby


Jan Durovcik

Na jednom mieste môžete vidieť to najlepšie zo svetového moderného baletu! Medzinárodný festival tanca Chorea vzniká už tretíkrát pod taktovkou režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka (48).

BRATISLAVA, 19. apríla 2019 (cas.sk)

Na brehu Dunaja v našom hlavnom meste uvidia diváci premiérovo sólistov z ďalekej Kuby. Nebude to však jediné, na čo sa môžu v júni tešiť!

Tretí ročník festivalu Chorea bude ako každý rok plný prekvapení. „Vždy je to o mixe nádherných priestorov, vzadu tečúci Dunaj, ľudia sedia,zatiaľ sme mali krásne počasie, nádherná scéna a do toho sólové výkony. Ale tentoraz na Slovensko prichádzajú okrem iných aj sólisti Ballet Nacional de Cuba, čiže svetoznámeho kubánskeho baletu,“ prezradil Novému Času Ďurovčík.

Na pódiu tak 16. júna ukážu svoje umenie hviezdni Luis Ariam Arencibia a Claudia Garcia. „Podľa našich informácií je to prvýkrát, čo budú u nás,“ doplnil režisér s tým, že okrem nich sa diváci môžu tešiť na telesá z Číny, Estónska, Ukrajiny či Nemecka. „Dávame priestor aj kolegovi a kamarátovi, ktorý pôsobil na Slovensku, ale odišiel a je v Česku.

Prídu teda sólisti Brnianskeho národného divadla v choreografii Mária Radačovského,“ povedal Ďurovčík a dodal: „Celý program je zaujímavý tým, že v jeden večer prichádzate na deväť špičkových svetových telies.Počas jednej hodiny vidíte mix absolútnej virtuozity s rôznymi pohľadmi na choreografiu a tanec.“

Festival Chorea 2019 privíta aj Ballet Nacional de Cuba


Chorea 2018

Medzinárodný festival moderného baletu Chorea 2019 ohlásil v utorok program tretieho ročníka. Projekt rozžiari Bratislavu hviezdami moderného baletu svetového formátu, ktoré bude tretíkrát hostiť na netradičnom open-air javisku na brehu Dunaja.

 

BRATISLAVA, 18. apríla 2019 (bratislavskenoviny.sk, TASR)

Sólisti špičkových svetových tanečných telies sa predvedú 16. júna na námestí Grand Plaza v River Parku.

“Tohto roku znovu privítame absolútnu svetovú špičku aj niektoré veľké zaujímavosti,” informoval na tlačovej konferencii umelecký garant projektu Chorea Ján Ďurovčík s tým, že po prvý raz na Slovensko zavítajú svetoznámi Ballet Nacional de Cuba, Victor Ullate Ballet Madrid a Bangkok City Ballet. “Trvalo to tri roky a zavítajú na Slovensko sólisti svetoznámeho národného kubánskeho baletu, čo je výnimočná vec, podľa niektorých zdrojov úplne prvýkrát, podľa iných nie úplne prvýkrát. Niekedy pred desiatimi rok vraj mali prísť, ale neprišli,” vysvetlil choreograf.

V rámci každoročnej snahy organizátorov predstaviť špičkových slovenských umelcov pôsobiacich na svetových scénach sa tento rok predstaví Miriam Novitzká, rodená Káčerová – primabalerína Stuttgartského baletu. “Mala prísť už pred tromi rokmi, ale najkrajšie povinnosti jej to nedovolili,” oznámil Ďurovčík účasť umelkyne, ktorá bude účinkovať so svojim manželom Romanom Novitzkým, ten bol súčasťou 1. ročníka Chorea 2017. Spolu s nimi budú na jednom javisku počas jedného večera tancovať aj sólisti z Estónskeho národného divadla, z Teatr Wielki Lodž, z ľvovskej opery, zo Slovenského divadla tanca či Národního divadla Brno, ktoré sa bude prezentovať v choreografii Slováka Mária Radačovského. “Som veľmi rád, že po rokoch slovenskému publiku znovu predstavíme Mária, ktorý momentálne pôsobí v Brne,” doplnil.

Ďurovčík ďalej podčiarkol, že vyberali sólistov so svetoznámych štácií a z divadiel, ktoré sú veľmi progresívne. “Tvoria veľmi, ale naozaj veľmi zaujímavú štruktúru baletu. Znova nám ide o to, aby diváci behom hodiny dostali prierez toho, čo sa vo svete hrá. Nezasahujeme do dramaturgie, neurčujeme súborom – čo sa páči nám, s tým príďte, nestávame sa hodnotiteľom vkusu, nechávame to na nich,” dodal k projektu s tým, že diváci tak opäť uvidia rôznorodé tri- až sedemminútové čísla.

Organizátorom projektu je občianske združenie tanec, záštitu nad projektom Chorea Gala prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

 

Pre veľký divácky záujem pridáva Balet SND ďalšie predstavenia


Naše obecenstvo má v obľube tanečné umenie. Nezvratným dôkazom toho sú pridané predstavenia baletu Esmeralda v Balete SND a nadšené divácke reakcie na predstavenie Chaplin – pocta géniovi.

 

BRATISLAVA, 17. apríla 2019 (mojakultura.sk)

Pre veľký divácky záujem SND v máji pridalo predstavenia baletu Esmeralda v termínoch: 18. a 20. mája. Tento príbeh krásnej a temperamentnej cigánky, o krásu ktorej súperí celý Paríž, si získal priazeň publika aj na Slovensku. Román Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži o dobe plnej zmätkov, nepokojov a sociálnej nerovnosti zastáva významné miesto v dejinách literatúry. Práve tento skvost literatúry bol hlavnou inšpiráciou pre skladateľa aj Cesare Pugniho, ktorý skomponoval hudbu k baletu Esmeralda.
Balet mal premiéru v Londýne v roku 1844 a bola to verzia choreografa Julesa Perrota, kde sa ako Esmeralda predstavila legendárna tanečníčka Carlotta Grisi. Skutočný, dokonca až celosvetový záujem publika vzbudila až verzia od slávneho choreografa Mariusa Petipu z roku 1886.

Pri príležitosti 200. výročia narodenia choreografického velikána Mariusa Petipu(1818 – 1910), autora najvýznamnejších diel klasickej baletnej literatúry, SND uviedol baletný klenot na hudbu Cesare Pugniho Esmeralda (La Esmeralda).
Pod novú verziu Petipovej monumentálnej baletnej fresky Esmeralda sa podpísal významný ruský choreograf Vasilij Medvedev a baletný majster a choreograf Stanislav Fečo.

Scéna a kostýmy sú z dielne renomovaných ruských výtvarníčok z Veľkého divadla v Moskve Alyony Pikalovej a Yeleny Zajcevy. Balet o krásnej a temperamentnej cigánke, o ktorej krásu súperí celý Paríž, je pre každý baletný dom príležitosťou prezentovať brilantnú tanečnú techniku na pozadí nesmrteľného príbehu.

Balet SND inscenáciu Esmeralda uvádza v spolupráci s Petipa Heritage Fund St. Petersburg.

Druhým titulom, ktorý je pre slovenské obecenstvo atraktívne, je nepochybne inscenácia Tulák Chaplin – pocta géniovi, ktorú v máji SND uvedie v termínoch 25. a 27. mája 2019. Balet SND uvádza spolu s medzinárodným tímom tvorcov nové pôvodné dielo o legende čiernobieleho plátna a jednej z najvýznamnejších umeleckých osobností 20. storočia Charliem Chaplinovi. Rodák z Londýna svoju kariéru rozvinul v USA a dodnes sa zaraďuje k najvýznamnejším komikom, hercom, režisérom a autorom scenárov svetovej kinematografie. Charlie Chaplin sa dodnes v mysliach divákov spája s nezabudnuteľným milým tulákom s paličkou, v úzkom saku a priveľkých topánkach. O tanečnú podobu tohto filmového i ľudského génia sa pokúsime vo svetovej premiére na jar 2019.

Inscenácia vzniká v spolupráci s Roy Export S.A.S., Charlie Chaplin™ © Bubbles Incorporated S.A.

A aké sú reakcie nášho publika? Mnohí oceňujú živosť predstavenia, zaujímavé kostýmy, nevšedne spracovaný príbeh, výsledkom ktorého je, že diváci sa na predstavení nenudia ani len minútu. Ďalší z radov divákov hovoria: „Mala som pocit, že som súčasťou života Charlieho Chaplina!
O tom, že inscenácia Tulák Chaplin – pocta géniovi, je zrežírovaná skutočne pútavo a herecké výkony tanečníkov sú presvedčivé, svedčí aj nasledujúci komentár: „Miestami som nevedela, či sa pozerám na film, alebo som stále v divadle“. Mnohí z divákov ocenili bravúrne výkony našich tanečníkov baletu SND a iným zase balet otvoril nové perspektívy, ako nazerať na velikána Chaplina: „Myslel som si, že Chaplin bol iba tramp s veľkými topánkami, paličkou a klobúčikom, Chaplin bol veľký človek, stále má čo svetu povedať! ODPORÚČAM!
A záverom treba spomenúť ten, ktorý najvýstižnejšie charakterizuje túto inscenáciu a zároveň vzdáva úctu všetkým tvorcom i účinkujúcim: „Prídem znova, tento balet má obrovské posolstvo, treba vidieť viackrát, nie len raz.

Aj súčasný tanec potrebuje svoju Kunsthalle


Me Sa Man shape revised Daniel Raček

Predstavte si, že by národné divadlo či SĽUK mali fungovať z grantov.

BRATISLAVA, 16. apríla 2019 (komentare.sme.sk, Marta Poláková)

Autorka je nezávislá choreografka, pedagogička na VŠMU a prezidentka profesijnej organizácie Platforma pre súčasný tanec.

Projekt kreatívnych centier, o ktorých sa z ministerstva kultúry šíria kusé informácie už takmer päť rokov, je natoľko záhadný, že stále nikto nevie, o čo ide. Naposledy sme sa dozvedeli, že v Bratislave má mať podobu jednej miestnosti v Národnom osvetovom centre.

Aký výsmech oboch pojmov: kreativita a centum.

Situácia, do ktorej sa dostala Kunsthalle v súvislosti s týmto mysterióznym projektom, je typickým prejavom bezradného a nekoncepčného stavu, v ktorom kultúra na Slovensku od 90. rokov existuje.

Ministerstvo kultúry vypracovalo už niekoľko stratégií jej rozvoja, ale podobne ako v školstve žiadna neviedla k účinnej systémovej zmene. S jedinou výnimkou – vznikom Fondu na podporu umenia v roku 2015.

Fond funguje dobre

Táto štátna inštitúcia sa vyznačuje nezvyčajnou otvorenosťou, komunikatívnosťou a pružnosťou v realizovaní zmien, ktorými reaguje na neustále sa meniace podmienky či výzvy, pred ktorými umenie stojí, ako aj na spätnú väzbu žiadateľov z umeleckej komunity.

Práve táto inštitúcia si ako prvá všimla potrebu riešiť situáciu súčasného tanca, umeleckej formy, ktorá sa po roku  začala prudko rozvíjať . V deväťdesiatych rokoch jej zásadne pomáhala, podobne ako súčasnému výtvarnému umeniu, podpora zahraničných kultúrnych nadácií, ktoré programovo pomáhali etablovať súčasné umenie v postsocialistických krajinách.

Celý článok si môžete prečítať TU.

Šalianski tanečníci sa predviedli: V žilách im koloval Jednoducho tanec


Jednoducho tanec Šaľa Hip hop disco

Pred pár dňami sa v našom meste konalo súťažné podujatie. Svoje sily si v ňom zmerali milovníci pohybu z rôznych častí krajiny.

 

BRATISLAVA, 15. apríla 2019 (sala.dnes24.sk, Zlatica Gregorová)

TK Jumping Šaľa v spolupráci s Mestom Šaľa a Mestským kultúrnym strediskom v Šali zorganizovali Jednoducho tanec. Vyhlasovateľom bol Slovenský zväz tanečného športu sekcia disciplín IDO.

Z rôznych kútov
Počas dvoch dní šaliansky kultúrny dom obliehali autá aj autobusy z rôznych kútov Slovenska. Svojich tanečníkov prišli podporiť aj ich najbližší. Po piatkovom HIP – HOP-e, v sobotu 13. apríla 2019 odštartovala súťaž v Disco Dance. Na pódium postupne vybiehali deti aj ich starší kolegovia, aby sa predstavili v čo najlepšom svetle a siahli na pomyselný Olymp-Slovenský pohár.

Hip – Hop aj Disco dance
Počas oboch dní ráno prebehlo roztancovanie a potom už sa išlo na ostro. Od 9. 00 hod. už odštartovali predkolá, po nich nasledovalo semifinále a finále súťaže. Výkony súťažiacich hodnotili odborné oči poroty.

Tí najlepší získali poháre a diplomy, každý účastník odišiel s pamätnou medailou. Ako nám po súťaži povedal jej tajomník a zároveň prezident TK Jumping Šaľa, s výkonmi svojich zverencov je spokojný. Podujatie sa vydarilo podľa predstáv. A teraz si už pozrite výsledky zo súťaže Jednoducho tanec 2019, ako ich zverejnil vyhlasovateľ súťaže.

Tanečný pohár MINI Disco Dance a Mini HIP – HOP sólo: Mária Blehová z TK Jmuping Šaľa. Tanečný pohár MINI Disco Dance (B) DUO: Blehová Terézia / Braníková Zuzana, Heinrichová Viktória / Hamarová Emma, Sontag Lukáš / Karlubík Dávid , Alexyová Viktória / Blehová Mária , Nováková Veronika / Heinrichová Sofia

Tanečný pohár DVK Disco Dance (B) skupina : Barbora Sedláková Kolláriková Soňa / Blehová Terézia / Sontag Lukáš / Heinrichová Viktória / Heinrichová Sofia / Braníková Zuzana / Hamarová Emma

Tanečný pohár DVK Hip Hop (B) sólo dievčatá :Vašková Lea , Blehová Terézia , Heinrichová Viktória , Hamarová Emma , Alexyová Viktória

Slovenský pohár DVK HIP – HOP sólo chlapci: Karlubík Dávid, Sontág Lukáš

Slovenský pohár DVK Hip Hop duo : Sontag Lukáš / Karlubík Dávid , Heinrichová Viktória / Hamarová Emma , Blehová Terézia / Braníková Zuzana , Alexyová Viktória / Blehová Mária , Nováková Veronika / Heinrichová Sofia

Slovenský pohár DVK HIP – HOP skupina: Keksy – Pajo Julény a Barbora Sedláková Kolláriková Soňa / Blehová Terézia / Sontag Lukáš / Heinrichová Viktória / Braníková Zuzana / Hamarová Emma / Karlubík Dávid

Tanečný pohár JVK Disco Dance (B) sólo dievčatá: Alexyová Karin

Tanečný pohár MINI Disco Dance a Mini HIP – HOP sólo: Mária Blehová z TK Jmuping Šaľa. Tanečný pohár MINI Disco Dance (B) DUO: Blehová Terézia / Braníková Zuzana, Heinrichová Viktória / Hamarová Emma, Sontag Lukáš / Karlubík Dávid , Alexyová Viktória / Blehová Mária , Nováková Veronika / Heinrichová Sofia

Tanečný pohár DVK Disco Dance (B) skupina : Barbora Sedláková Kolláriková Soňa / Blehová Terézia / Sontag Lukáš / Heinrichová Viktória / Heinrichová Sofia / Braníková Zuzana / Hamarová Emma

Tanečný pohár DVK Hip Hop (B) sólo dievčatá :Vašková Lea , Blehová Terézia , Heinrichová Viktória , Hamarová Emma , Alexyová Viktória

Slovenský pohár DVK HIP – HOP sólo chlapci: Karlubík Dávid, Sontág Lukáš

Slovenský pohár DVK Hip Hop duo : Sontag Lukáš / Karlubík Dávid , Heinrichová Viktória / Hamarová Emma , Blehová Terézia / Braníková Zuzana , Alexyová Viktória / Blehová Mária , Nováková Veronika / Heinrichová Sofia

Slovenský pohár DVK HIP – HOP skupina: Keksy – Pajo Julény a Barbora Sedláková Kolláriková Soňa / Blehová Terézia / Sontag Lukáš / Heinrichová Viktória / Braníková Zuzana / Hamarová Emma / Karlubík Dávid

Tanečný pohár JVK Disco Dance (B) sólo dievčatá: Alexyová Karin

Tanečný pohár JVK Disco Dance (B) duo: Alexyová Karin / Kovácsová Veronika , Sekerešová Patrícia / Vašková Lea

Tanečný pohár JVK Disco Dance (B) skupina: Gazpacho – Sekerešová Patrícia / Huček Jakub / Alexyová Karin / Vašková Lea / Kovácsová Veronika / Pavlíková Veronika / Telkesiová Vivienacho Nina Kadlecíková

Tanečný pohár JVK Disco Dance © sólo dievčatá: Sekerešová Patrícia, Kovácsová Veronika, Pavlíková Veronika, Telkesiová Vivien, Hubináková Natália, Szalóci Jázmin,

Tanečný pohár JVK Hip Hop (B) sólo dievčatá: Bogárová Radka, Alexyová Karin, Sekerešová Patrícia, Telkesiová Vivien, Kiššová Dária

Slovenský pohár JVK Hip Hop duo : Sekerešová Patrícia / Vašková Lea, Kovácsová Veronika / Fašanoková Sofia, Bogárová Radka / Alexyová Karin, Telkesiová Vivien / Kurucová Laura , Šerešová Alexandra / Szalóci Jázmin, Pavlovičová Leona / Hubináková Natália

Slovenský pohár JVK HIP – HOP skupina : Zeleninari, Pajo Julény, Bogárová Radka / Sekerešová Patrícia / Alexyová Karin / Vašková Lea / Fašanoková Sofia / Telkesiová Vivien / Kurucová Laura

Slovenský pohár HVK Disco Dance sólo : Bútorová Sára Slovenský pohár HVK Disco Dance duo: Sedláková Barbora / Bútorová Sára Slovenský pohár HVK Hip Hop sólo dievčatá : Százová Tamara, Bolfová Kristína Slovenský pohár HVK Hip Hop duo : Julény Pavol / Sedláková Barbora, Százová Tamara / Bolfová Kristína

Tanečný pohár DVK Disco Dance © sólo dievčatá: Vašková Lea, Alexyová Karin, Hamarová Emma, Braníková Zuzana, Heinrichová Viktória, Alexyová Viktória

Slovenský pohár DVK Disco Dance sólo chlapci: Sontag Lukáš, Karlubík Dávid

 

Renana Raz: Tanec nie je len pohybom tela, ale aj vedomia


Renana Raz - Wartl

Do Rána na eFeMku prišla izraelská tanečnica a choreografka. Vypočujte si jej inšpiratívne rozprávanie o súčasnom tanci a o tom, že je oveľa prístupnejší, než sa na prvý pohľad môže zdať.

 

BRATISLAVA, 12. apríla 2019 (fm.rtvs.sk)

V týchto dňoch v Bratislave prebieha festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest. Vystúpi na ňom aj izraelská tanečnica a choreografka Renana Raz, ktorá navštívila aj Ráno na eFeMku s Dominikou a Martinom. Súčasný tanec je pre ňu spôsob, akým spoznáva samú seba a akým dokáže spracovávať rôzne situácie. Ak k nemu aj nemáte vzťah, podľa nej sa ho netreba báť: “Súčasný tanec pripomína divadlo aj koncert. Keď sa mu divák otvorí a dovolí si cítiť a prežiť to, tak si to veľmi užije.” Renana Raz hovorila aj o tom, aké poznanie jej súčasný tanec prináša, či je v ňom ešte čo objavovať a či sa dá skĺbiť kariéra tanečnice a choreografky s rodinným životom. Celý rozhovor si môžete vypočuť tu:

BALET Labutie jazero s hviezdnym Dinom Tamazlacaru


Dinu Tamazlacaru

V repríze najnovšieho košického naštudovania sa predstavia Shoko Yamada a Dinu Tamazlacaru.

 

BRATISLAVA, 11. apríla 2019 (sdke.sk)

Jeden zo skvostov svetového baletného repertoáru, Labutie jazero Petra Iľjiča Čajkovského, prináša pri každom uvedení skvelý zážitok. Inak tomu nebude ani v stredu 17. apríla v Historickej budove ŠDKE. V repríze najnovšieho košického naštudovania, ktoré sa zrodilo pred rokom v réžii a choreografii „tanečníka storočia“ Vladimira Malakhova, stvárni dvojrolu Odety a Odílie domáca sólistka Shoko Yamada a v postave Princa Sigfrida sa ako hosť predstaví hviezda európskeho baletu Dinu Tamazlacaru. Rodáka z moldavského Kišiňova poznajú diváci z januárového Galakoncertu Evy Sklyarovej. Tamazlacaru je v súčasnosti prvým tanečníkom Staatsballet Berlin. Balet študoval na Národnej baletnej škole v Kišiňove, neskôr na Viedenskom baletnom konzervatóriu v triede Maxima Abzalova. V Berlíne pôsobí od roku 2000, keď získal angažmán v tamojšom divadle Unter den Linden. Od roku 2004 pôsobí v Staatsballet Berlin. Je hlavným hosťom Teatro Comunale v talianskej Florencii, Teatro Arcimboldi v Miláne, pravidelne hosťuje v operných domoch v Ríme, Tokiu, Bukurešti, Belehrade, ale aj v Bratislave. Jeho repertoár zahŕňa hlavné úlohy v klasických aj súčasných baletoch. Je držiteľom viacerých medzinárodných baletných ocenení.