Petržalka možno bude mať moderné tanečné divadlo – od Jána Ďurovčíka


Divadlo Jána Ďurovčíka

Choreograf a režisér Ján Ďurovčík chce vybudovať v Petržalke vlastné divadlo. Zámer predostrel starostovi Vladimírovi Bajanovi, ktorý už začal hľadať vhodný priestor pre kultúrny stánok. Vhodnú lokalitu našli na tzv. pápežskej lúke, neďaleko Kostola Sv. Rodiny, kúsok od Chorvátskeho ramena, v dostupnosti budúcej električky.

BRATISLAVA 12. júla 2016 (bratislavskenoviny.sk)

„Územný plán tu dovoľuje budovať občiansku vybavenosť nadmestského významu a po dotvorení celého priestoru námestím so zeleňou a mestským mobiliárom by to mohla byť úžasná časť Petržalky,“ tvrdí Vladimír Bajan. Návrh privítali aj poslanci, ktorí o ňom začali diskutovať.

Niektorí z nich však vyjadrili obavy, aby sa tento vzácny priestor nestal miestom architektonicky nevhodnej budovy či nedostatku parkovacích miest, iným chýbal rozpracovanejší projekt či finančný zámer. Padol aj návrh, či by pán Ďurovčík nemal radšej investovať do kultúrnych domov mestskej časti alebo že by mala mestská časť počkať na územný plán zóny, čo však môže trvať ešte aj niekoľko rokov. Poslanyňa E. Pätoprstá zase navrhla, aby mestská časť radšej počkala na divadlo LUDUS, ktoré by do dvoch rokov mohlo prísť do DK Lúky.

„Je prirodzené, že pri takej významnej investícii na takom atraktívnom mieste si chce mestská časť ponechať vplyv na jej konečnú podobu či celkový charakter a zároveň si definovať podmienky, za ktorých celý projekt bude podporovať,“ konštatoval prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik. Požiadal preto poslancov, aby mu doručili konkrétne požiadavky či návrhy, ktoré do materiálu, ktorým sa bude zaoberať najbližšie zastupiteľstvo, zapracuje. Starosta zároveň avizoval vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z poslancov zastupiteľstva, ktorí budú celý proces prípravy a realizácie súkromného divadla sledovať, korigovať prípadné vzniknuté nejasnosti a riešiť problémy, ktoré sa objavia. Miestna rada napokon odporučila miestnemu zastupiteľstvu prenájom pozemkov pre divadlo J. Ďurovčíka schváliť.