V programe SĽUK-u Nehmotné poklady sa predstavia nositelia tradícií


SĽUK - KRAJINKA foto Ctibor Bachraty

Návštevníci podujatia sa môžu zoznámiť so živou podobou prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

 

 

BRATISLAVA, 10. novembra 2018 (www.teraz.sk)

Galaprogram venovaný 100. výročiu vzniku Československej republiky s názvom Nehmotné poklady uvedie v sobotu Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru s podporou Ministerstva kultúry SR na scéne Divadla SĽUK v Rusovciach. TASR informovala PR manažérka Lucia Sopková.

V programe sa predstavia nositelia tradícií zo Slovenskej aj Českej republiky. Predstaví sa Slovenský ľudový umelecký kolektív, fujaristi Ľubomír Tatarka, Pavel Bielčik, Ján Kroták, Miroslav Moncoľ, Skřipácká muzika z Jihlavska, podpolianski rozkazovači z Detvy a Hriňovej, gajdoši Dominik Garaj, Pavol Kužma, ženská spevácka skupina z Telgártu, Ľubomír Tatarka a Ivan Matis s goralskou muzikou či odzemkári z Valašska a ľudová hudba Jasénka. Vo veľkej baletnej sále budú prezentácie maľovania vajnorského ornamentu, paličkovania čipky z Myjavskej pahorkatiny a výroby vianočných ozdôb zo sklenených korálok.

Návštevníci podujatia sa môžu zoznámiť so živou podobou prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, za Českú republiku to sú Slovácký verbuňk, Jízda králů a spoločný zápis Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách. Za Slovenskú republiku Fujara, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Horehronský viachlasný spev, ktorý je zatiaľ posledným slovenským prvkom zapísaným do tohto zoznamu. Modrotlač ako nadnárodná nominácia štyroch krajín je horúcim kandidátom na schválenie, o ktorom sa bude rozhodovať na prelome mesiacov november a december na Mauríciu, kam vycestuje aj delegácia zastupujúca Slovensko.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva SR. Zápis doň predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru je odborným pracoviskom SĽUK-u, ktorého úlohou je realizovať aktivity súvisiace s implementáciou Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Jeho činnosť sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Je hlavným realizátorom Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Vstup na galaprogram je voľný.