KONKURZ NA TANEČNICU/TANEČNÍKA


Predstavenie Ghost/Prízrak hosťujúceho choreografa Petra Miku má dnes premiéru v banskobystrickom Divadle Štúdio tanca. Autor: DUŠAN BEŇO.

Do nášho umeleckého súboru hľadáme tanečnice a tanečníkov zdatných v technike súčasného tanca so silnou interpretačnou praxou na nadchádzajúce 2 divadelné sezóny.

 

BRATISLAVA, 6. mája 2019 (studiotanca.sk)

Konkurz sa uskutoční 1.6.2019 v priestoroch divadla.

Prihlášky prosíme zasielať na: production@studiotanca.sk do 17. mája 2019 (CV + videoprezentácia nutné)

ponúkaný plat: v závislosti od rokov praxe v rozpätí 8 platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá je prílohou zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vybraní uchádzači budú prizvaní osobitným mailom.

Viac informácií : production@studiotanca.sk alebo 048/414 65 40