V Bystrici nevídanô


Victor Peeters SĽUK

Na veľký folklórny zážitok sa môžete tešiť 13. júna.

BRATISLAVA, 27. mája 2019 (mybystrica.sme.sk, TS)

Zachovať folklór, ľudové tradície pre ďalšie generácie je cieľom nášho projektu V Bystrici nevídanô, ktorý sa opäť uskutoční vo veľkom štýle s bohatým programom. Tento rok sme do projektu zaradili významný kolektív oslavujúci 70 výročie vzniku. SĽUK z Bratislavy, ktorý sa predstaví svojím programom pod názvom 70 ROKOV.

Celovečerný 105 minútový program SĽUK-u obohatí aj tanečná skupina BARDFA z Bardejova a speváčka Martina Ťasková- Kanošová /finalisti Zem spieva/. Celé podujatie bude obohatené aj výstavou pod názvom „Na dedine“ z obce Selce, kde sa odprezentujú ľudové zvyky a tradície, výroba masla, syra, kroje z regiónu a iné ľudové zvyklosti.

Celé podujatie bude zároveň aj otvorením „Dni mesta Banská Bystrica“. Toto podujatie je najväčším folklórnym podujatím v meste Banská Bystrica a jeho okolia. Nebude to folklórny festival ako býva napríklad v Detve alebo Heľpe, ktoré majú dlhoročnú tradíciu.

Cieľom je vytvoriť v meste Banská Bystrica určitú tradíciu folklóru pre širokú verejnosť, nakoľko v meste pôsobí 10 folklórnych súborov vrátane detských. Je to úctyhodný počet na jedno mesto. Každoročne pozývame do programu jubilujúce súbory. V budúcnosti by sme chceli do programu zaradiť aj zahraničný profesionálny súbor. Minulý rok sme mali v programe FS Železiar /55 rokov vzniku/ a FS Partizán /60 rokov vzniku/. Organizátorom celého projektu je Ing. Marián Raška a Mgr.art. Marian Čupka, v spolupráci s MR LUNARI . Robíme to nie pre peniaze, ale pre lásku k folklóru!