Peter Breiner, Natália Horečná: SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel

Detaily predstavenia

SLOVENSKÉ TANCE - Životy svetiel . Foto: Peter Brenkus

Trinásť tancov orchestrálnej suity slovenského skladateľa a hudobníka žijúceho v New Yorku Petra Breinera má základ v slovenských ľudových piesňach – ako podobné suity iných skladateľov – Bartóka, Dvořáka, Brahmsa, Beethovena, Kodályho, Borodina atď. Metamorfované mnohými vrstvami Breinerovho hudobného jazyka obsahujú prvky džezu, folklóru a improvizácie. Hudba, inšpirovaná šestnástimi ľudovými piesňami najmä z východoslovenského regiónu, je plná farebných kontrastov, energie, nezvyčajných inštrumentácií a humoru.

Inscenovanú verziu suity uvádzame v choreografii a réžii mladej slovenskej choreografky, ktorá sa už s úspechom etablovala v Európe – Natálie Horečnej. Jej súčasná choreografia, ovplyvnená impulzmi zo sveta, obohatí slovenské tance o nový, moderný tanečný rozmer.

Hudobné naštudovanie: Peter Breiner
Dirigent: Peter Breiner, Peter Valentovič
Libreto, choreografia, réžia: Natália Horečná
Scéna: Peter Janků
Kostýmy: Lea Fekete
Svetelný dizajn: Mario Ilsanker

Duše: Yuki Kaminaka
Syn Janko: Samuel Price
Anička: Katarína Kaanová
Rodičia: Viktória Šimončíková, Martin Radošinský
Dáma Temnota: Ilinca Gribincea
Čierni apoštoli: Damián Šimko, Raphael Schuster, Samuel Price, Yuki Kaminaka, Leonard Šimek
Tri poštové holuby: Viktória Árvová, Andrej Szabo, Dominic Ballard
Poštár: Andrej Cagáň
Katarína: Bethan Smith
Jin / Jang: Sakura Shojima, Sumire Shojima

Vstupné: 22€, 18€, 14€, 10€
Kúpiť vstupenku je možné tu.

 

video