Peter Breiner, Natália Horečná: SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel

Detaily predstavenia

SLOVENSKÉ TANCE - Životy svetiel . Foto: Peter Brenkus

Trinásť tancov orchestrálnej suity slovenského skladateľa a hudobníka žijúceho v New Yorku Petra Breinera má základ v slovenských ľudových piesňach – ako podobné suity iných skladateľov – Bartóka, Dvořáka, Brahmsa, Beethovena, Kodályho, Borodina atď. Metamorfované mnohými vrstvami Breinerovho hudobného jazyka obsahujú prvky džezu, folklóru a improvizácie. Hudba, inšpirovaná šestnástimi ľudovými piesňami najmä z východoslovenského regiónu, je plná farebných kontrastov, energie, nezvyčajných inštrumentácií a humoru.

Inscenovanú verziu suity uvádzame v choreografii a réžii mladej slovenskej choreografky, ktorá sa už s úspechom etablovala v Európe – Natálie Horečnej. Jej súčasná choreografia, ovplyvnená impulzmi zo sveta, obohatí slovenské tance o nový, moderný tanečný rozmer.

Hudobné naštudovanie: Peter Breiner
Dirigent: Peter Breiner, Peter Valentovič
Libreto, choreografia, réžia: Natália Horečná
Scéna: Peter Janků
Kostýmy: Lea Fekete
Svetelný dizajn: Mario Ilsanker

Duše: Romina Kołodziej, Damián Šimko, Erina Akatsuka, Yuki Kaminaka
Syn Janko: Peter Dedinský
Anička: Ana-Sanziana Beschia, Katarína Kaanová
Rodičia: Viktória Šimončíková, Martin Radošinský, Adrian Ducin, Reona Sato
Dáma Temnota: Ilinca Gribincea, Chelsea Andrejic
Čierni apoštoli: Andrej Cagáň, Damián Šimko, Raphael Schuster, Mergim Veselaj, Yuki Kaminaka, Dansaran Vandanov, Francisco Garcia, Artemyj Pyzhov
Tri poštové holuby: Viktória Árvová, Martin Kreml, Aliaksei Kavaleuski, Andrej Szabo, Viola Mariner
Poštár: Andrej Cagáň, Juraj Žilinčár
Katarína: Sarah Millner
Jin / Jang: Sakura Shojima, Sumire Shojima, Helene Ziener

Vstupné: 20€, 16€, 12€, 10€
Kúpiť vstupenku je možné tu.

 

video