NU DANCE FEST 2014

Detaily predstavenia

9. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca

Nu Dance Fest – medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla – vznikol v roku 2006. Cieľom festivalu je sprostredkovať najnovšie trendy v súčasnom tanci a pohybovom divadle, medzižánrové predstavenia, konceptuálne kvalitné diela s vlastným názorom. Každoročne sa ho zúčastňujú tanečníci svetového formátu.

HLAVNÝ PROGRAM: 

4.11. utorok / 20:00

20:00
Slávnostné odovzdávanie cien NU VIDEO DANCE 2014 za účasti medzinárodnej poroty

21:00
gruppo nanou _ ANTICAMERA / IT

Gruppo nanou zameriava svoj výskum na telo, ktoré je definované ako: telo / zvuk, telo / objekt, telo/svetlo. Týmto spôsobom sa umelec stáva len znamením medzi znakmi. Koncept založený na interakcii niekoľkých postáv, ponorených do obyčajného prostredia, kde neobyčajné elementy vplývajú na každodennú rutinu a realitu.

5.11. streda / 20:00
Ákos Hargitai / Gammon_SOUND PARKOUR! / AT, HU

Projekt vychádza z predchádzajúcej spolupráce Bodyparkour, jeho zámerom je skúmať vzťah pohybu a zvuku. Pohyb v priestore je ovplyvnený a vedený architektúrou. Architektonická štruktúra je prítomná prostredníctvom tradičného setu lešenia, tvoreného kovovými trubkami.
Táto modelová klietka alebo sieť je priestorovým a zvukovým objektom zároveň.

Peter Šavel, Kamil Mihalov_SHIFTS / SK
Emocionálny, dojemný, ale zároveň dynamický a vtipný duet tanečníka Petra Šavela a klaviristu Kamila Mihalova. Predstavenie, v ktorom hudobná i tanečná zložka hrajú rovnako dôležitú úlohu, ponúka divákovi dvojitý umelecký zážitok. Shifts je hra o nesúlade medzi racionálnym myslením a jeho výslednými emočnými prejavmi. Dvaja performeri robia všetko čo môžu pre to, aby splnili svoje úlohy.

6.11. štvrtok / 20:00
Marta Poláková / L.A.B._ SOLO – Endings/Beginnings / SK

Sólový projekt choreografky a predstaviteľky prvej generácie nezávislých tvorcov súčasného tanca na Slovensku M. Polákovej je reflexiou jej vyše dvadsaťročnej tvorby. V intímnej výpovedi choreografka spracúva tému starnutia – v kontexte tanečného umenia výrazne chúlostivú – a vytvára pre svoju tvorbu a pokračovanie medzipriestor, v ktorom vníma otázku vývoja a dozrievania, prelínanie vrstiev starého a nového..

nanohach_ORBIS PICTUS / CZ
Duet, inšpirovaný Červenú knihou Carla Gustava Junga, dekonštruuje prirodzenosť človečenstva pomocou vedomých i nevedomých binarít. Dosiahnutie transcendencie znemožňuje naša schopnosť definovať seba samého iba kvôli vyhraneniu sa voči okoliu. Inscenácia Orbis pictus je introspektívna tanečné púťou, ktorá sa pohráva s obrazmi kolektívneho nevedomia.

7.11. piatok / 20:00
Zdenka Brungot Svíteková, Berak Yedek_IN BETWEEN A WOMAN / SK, CZ, TU
premiéra
Žena hľadajúca v spomienkach. (Jej) Pamäť. To pradávne v nej.

In Between A Woman je multi-disciplinárny projekt naprieč krajinami, kultúrami, vierou, názormi a skúsenosťami. Je to spolupráca dvoch choreografiek / tanečníc a fotografky / video umelkyne. Spolupráca troch žien, troch generácií, troch životných etáp, troch rôznych kultúr a (viero) vyznaní, ktoré sa stretávajú v priesečníku obrazu, pohybu, transformácie a ticha.

8.11. sobota / 20:00
ME-SA_Martina Hajdyla Lacová, Stano Dobák_SUPERNATURALS / CZ

Dvaja úplne obyčajní smrteľníci sa rozhodnú stáť super-hrdinami. Môže ich spolužitie zostať naďalej tak super? Jedinečnosť charakterov vo víre zmien, záchrany, pretvárky a snahy hrať si na niečo, čo v žiadnom prípade nie som. Fyzické uchopenie okamžikov fiktívnej nadľudskej sily. Heroizmus v podobe normálnych smrteľníkov, ktorí musia občas tasiť tajné zbrane.

Verena Billinger & Sebastian Schulz _ROMANTIC AFTERNOON / DE

ROMANTIC AFTERNOON (ROMANTICKÉ POPOLUDNIE) je choreografiou pre skupinu šiestich ľudí, ktorí sa neustále bozkávajú. Objímu sa, držia sa, menia polohy a partnerov. Využívajú gestá pre emócie, ktoré neexistujú, navonok sa oddávajú pozíciám a simulujú intimitu. Vytvárajú umelé dojmy a podmienky bez ozajstných citov a pocitu bezpečia. Romantické popoludnie, prehnane, expresívne využíva mechanizmy hraného verejného priestranstva, aby hľadal podmienky pre možnosť reálnych emócií.

9.11. nedeľa / 20:00
Petra Fornayová_OBJEKTY VÝSKUMU / SK

Konceptuálne predstavenie pracuje s témou manipulácie prvotných vnemov. Je vystavané v štruktúre A-B-A. Diváci uvidia rovnaký duet dvakrát, medzitým však sadu zdanlivo nesúvisiacich informácií. Vzniká tak iný príbeh?
_ _ _
Predstavenie Objekty výskumu je štruktúrované do troch častí A–B–A.
Pracuje s témou manipulácie prvotných vnemov pod vplyvom rôznych typov informácií.
Pýta sa na možnosť objektívneho posudzovania diela,
racionálneho verzus emotívneho vnímania.
V predstavení sa tak objektmi výskumu stávajú interpretky aj publikum.

Eva Klimáčková_MOVE / FR

Sólo „Move / au masculin“ som vytvorila pre mužského tanečníka. Neskôr som „prebrala“ jeho rolu ; a „vkĺznutím“ do mužského tela sa toto androgýnne napätie a nedefinovateľnosť, zvláštnosť tela ešte prehĺbili.
„MOVE“ som vytvárala počas môjho tehotenstva. Bol to veľmi podvedomý tvorivý proces, inšpirovaný a ovplyvňovaný touto „prirodzenou mutáciou“, ktorá sa práve diala v mojom tele. Vnútorné pocity a nové vnímanie priestoru sprevádzali obrazy, vnemy a otázky o našom pôvode.

OFF NU DANCE FEST

5. – 7. 11.2014, 17,30_ NU VIDEO DANCE 2014_Foajé, Štefánikova ul. 16_projekcie súťažných a nesúťažných tanečných filmov v rámci súťaže o najlepší český a slovenský tanečný film 2013/2014
4.-7. 11. 2014, 17,00-19,00_ projekt VITRÍNA_kurátor Peter Šulej _ minimalistický site specific_4 performance v 4 výkladoch 4 zahraničných kultúrnych inštitútov počas 4 dní
Bulharský kultúrny inštitút_Renáta Ptačin / SK_UNIKÁTY
Poľský inštitút v Bratislave_Monika Caunerová / SK _ŚWIETLIK-STREŠNÉ OKNO
Balassiho inštitút_Monika Haasová, Péter Cseri / SK, HU_99% VIDITEĽNOSŤ
Francúzsky inštitút_Soňa Feriečíková / Bod.y / SK_ LA FENÊTRE OUVERTE (Otvorené okno)
5.11.2014, 10,00, 15,00_Dr. Claudia Rosiny / CH _odborné semináre VIDEO DANCE / SWISS CONTEMPORARY DANCE_FTF a HTF VŠMU
14.11.2014, 20,00_Tanec a film – dve médiá v pohybe II_ premiéra_projekt FTF VŠMU v spolupráci s profesionálnymi slovenskými choreografmi_divadlo elledanse

Festival podporili:
Ministerstvo kultúry SR
Goetheho inštitút
Hl. mesto SR Bratislava
Taliansky kultúrny inštitút
Balassiho inštitút
Poľský inštitút
Francúzsky inštitút
Bulharský kultúrny inštitút
České centrum
Rakúske kultúrne fórum
Victory Travel s.r.o.
GEBERIT SLOVENSKO, s.r.o.
Pro Helvetia

Partneri:
A4 – priestor pre súčasnú kultúru
FTF VŠMU

Mediálni partneri:
VLNA
Kód
Rádio FM
In.Ba

na_nohach_nudancefest2014