Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND

Detaily predstavenia

Výsledkom spolupráce Baletu SND a Katedry tanečnej tvorby VŠMU je už tretie podujatie, na ktorom chceme predstaviť práce najmladších tanečných tvorcov – študentov VŠMU a tanečníkov Baletu SND.

Program večera tanečného umenia VŠMU a Baletu SND tvoria diplomové a bakalárske práce študentov choreografie a tanečnej interpretácie Katedry tanečnej tvorby.

Balet SND a Katedra tanečnej tvorby rozvíja vzájomnú spoluprácu a vytvára predpoklady na to, aby sa prepojenie štúdia a profesionálnej praxe stalo pre budúcich profesionálov realitou.

„Ceníme si, že Balet SND otvoril dvere mladým talentom z VŠMU a môžeme len veriť, že cez ne bude prúdiť na obe strany osviežujúci vietor poznania, inšpirácie a inovácie, ale aj úcty k tradícii a hodnotám,“ hovorí vedúca KTT VŠMU, Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.


Účinkuje Balet SND a študenti Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU.

Vstupné: 8€, 6€, 4€, 2€.
Vstupenky je možné kúpiť tu alebo v pokladniciach SND.
Rezervácie na čísle +421 2 20 47 22 89 a na rezervácie@snd.sk.

12923167_695833460554126_5176292911612069428_n