Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND

Detaily predstavenia

Program bude prezentáciou diplomových a záverečných prác choreografov, a umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby.

Účinkujú: Balet SND, Umelecký súbor Lúčnica, študenti KTT HTF VŠMU a hostia

Ceny vstupeniek:
1. kategória:
13 €
2. kategória: 10 €
3. kategória: 8 €
4. kategória: 5 €

vstupenky je možné kúpiť tu: