VRÁSKANIE


Detaily predstavenia

Predstavenie „Vráskanie“, je autorské tanečné predstavenie, ktoré reflektuje otázky:

Aký je tanec starnutia?
Aká je abstrakcia elementov starnutia sprostredkovaná fyzickou skúsenosťou?
Je v starnutí krása? Aká?

Predstavenie je kondenzáciou dlhodobého výskumu Anny Sedlačkovej, ktorého impulzom bolo  vlastné starnutie, jeho rôzne etapy, prejavy a pocity a témy. Významnou mierou ovplyvnila jej pohľad na starnutie spolupráca s kolegami z rôznych umeleckých alebo spoločenských oblastí, medzi inými s americkou choreografkou Martou Renzi, s etnologičkou  Ľubicou Voľanskou, s biologičkou Martou Ollé, hudobným skladateľom Petrom Grollom  a tanečníkmi, jej bývalými študentmi rôznych generácií.

Široká škála tém sa vykryštalizovala do troch hlavných tém:

Starnutie buniek. Starnutie a zánik je proces, ktorý dopĺňa tvorenie a zrod. Oba procesy sú neoddeliteľné. Starnutie na bunkovej úrovni je fascinujúce: vznik bunky, jej poslanie, delenie, opakovanie, opakovanie, smrť… vznik…

Koľko a aké bytosti obývajú  ženu v starnutí ? Zvieracích aj ľudských, mužských aj ženských, mladých aj starých.

Ako súvisí starnutie s kryštalizáciou a transformáciou vlastnej identity?

Tvorivý tím:

Anna Sedlačková na slovenskej tanečnej scéne pôsobí ako tanečnica, choreografka a pedagogička viac ako 30 rokov. V roku 1995 založila vlastnú skupinu AS Projekt, pre ktorú vytvorila predstavenia (Kolotočenie, Balady, BMExpres, Prešporské tangá, Rozhovory o tanci.)uvádzané nielen na domácich scénach ale aj v Českej republike a v Rakúsku. V súčasnosti sa venuje sa funkčnosti a expresivite pohybu, otvoreným tanečným formám a improvizácii. Pôsobí v o.z. Neskorý zber, v ktorom vytvorila autorsky aj interpretačne diela Zámerné čakanie (2014) a Elegancia kvantového králika (2015) a Stories of Be – coming (2017). Od roku 1997 je pedagógom na KTT VŠMU

Marta Renzi (USA) úspešná choreografka, držiteľka Bessie Award 1992 vytvorila pre Project CO. viac ako 50 choreografií. Momentálne venuje tanečnému filmu. Sedlačkovú spája s Renzi dlhotrvajúca tvorivá spolupráca a priateľstvo, aktívna najmä v rokoch 1994 – 2000. (Prodigal Daughter, Long time no see, Novy cirkus).

Peter Groll, komponuje komornú a orchestrálnu hudbu, hudbu k filmu, spolupracoval s mnohými divadelnými a tanečnými zoskupeniami. Ako pedagóg pôsobi na Konzervatoriu v Bratislave.

Choreografia: Anna Sedlačková, Marta Renzi
Hudba: Peter Groll
Kostýmy a scéna: Dorota Cigánková
Svetelná réžia: Jozef Miklós
Účinkujú:Anna Sedlačková, Daniel Raček, Katarína Vlniešková, Anna Hurajtová, Eva Priečková, Denisa Šeďová, Lukáš Bobalík
Produkcia: Neskorý zber o.z., Karin Jakabovičová

Plagát k predstaveniu PDF

Vstupné: 
5€ pre študentov VŠMU
9€ pre verejnosť

Naštudovanie predstavenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný sponzor.