Premiéra nového predstavenia Genezis s podtitulom Príbeh o stvorení sveta a o prvých ľuďoch v podaní SĽUKU


SLUK: Genezis

Genezis, najnovší hudobno-tanečný program SĽUK-u bude mať premiéru už 18.2. 2017 v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave.

BRATISLAVA 9. február 2017 (SĽUK)
Genezis predstavuje jeden z najvýznamnejších textov židovského Tanachu a kresťanského Starého zákona. Okrem religióznych kontextov má kultúrny a umelecký odkaz tohto fragmentu z Biblie významné miesto aj v tradičnej ľudovej kultúre. SĽUK prichádza na scénu s ambíciou oživiť niektoré z týchto motívov na scéne, predstaviť ich v podobe silného inšpiračného zdroja a prostredníctvom umeleckého spracovania potvrdiť ich neustálu prítomnosť a aktuálnu potrebu prezentácie v súčasnom desakralizovanom a komercionalizovanom svete.

Tešíme sa na vás!

Viac informácií o vstupenkách nájdete na http://www.mestskedivadlo.sk/event/129584/genezis-sluk

Foto: Ctibor Bachratý