Večer Baletu SND a študentov: nezabudnuteľný, originálny a dôstojný


Večer VŠMU a Baletu SND

V utorok 7. mája 2019 o 19:00 sa v historickej budove SND konal Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND. V prvom rade je potrebné vyzdvihnúť pozitívnu skutočnosť, že Balet SND už šiesty rok rozvíja intenzívnu spoluprácu s Katedrou tanečnej tvorby VŠMU.

 

BRATISLAVA, 14. mája 2019 (mojakultura.sk, Zuzana Vachová)

Podpora mladých umelcov, ktorí sú na prahu profesionálnej dráhy je nesmierne dôležitá a pokiaľ si študenti nemajú možnosť vyskúšať také profesionálne pódium, aké im poskytuje SND, vystúpiť pred divákmi a získať tak spätnú väzbu, interakciu s divákmi a tým aj istú sebareflexiu, ich štúdium vždy ostáva viac-menej na teoretickej úrovni. Slovenské národné divadlo mladým ľuďom poskytuje šancu prejsť si akýmsi „krstom ohňa“, ktoré je pre nich také potrebné.
S veľkými očakávaniami večer začal vystúpením študentiek bakalárskeho štúdia na KTT, pričom predmet Repertoár moderného tanca a dielo Something is going on, ku ktorému vytvoril choreografiu americký choreograf Tyce Diorio, vzbudzovalo v divákoch zvedavosť a zároveň záujem o moderné umenie. Vždy je to totiž popri klasickom tanci určitá výzva pre pedagóga, ale aj pre študentov, ako sa popasujú s choreografiou tak, aby publikum zaujali, boli originálni a zanechali v obecenstve dojem, že aj súčasné pohybové umenie využívajúce moderné techniky tanca, má perspektívu a dokáže upútať.

V prípade úvodného čísla toho upútalo len málo. Príliš simplicitná choreografia, v ktorej absentovali originálne moderné prvky súčasného tanca spôsobila, že hudba (pôvodne zo soundtracku k Wendersovmu filmu), ostala v úzadí. A Wim Wenders je, čo sa týka hudby ku svojim atmosféricky, experimentálne ladeným filmom, veľký pedant. K dokumentárnej snímke Pina, ktorá je poctou choreografke Pine Bausch, komponoval skladbu Lilies in the Valley Jun Miyake a skladba obsahuje moderné kompozičné postupy kombinované s tradičnými, má veľmi „sexi“ rytmiku a vnútornú vášeň, ktorá ju priam predurčuje k tancu. Vystúpeniu chýbala vnútorná pulzácia, akákoľvek známka po originalite, ba dokonca technicky pokrivkávala. Škoda, lebo muzika má v sebe obrovský potenciál na skvelý moderný tanec. Chyba teda vôbec nemusela nastať, a zjavne ani nenastala v samotných tanečníčkach, ale v nepochopení diela ako celku.
Reparát prišiel hneď v druhom čísle. Jean-Philippe Rameau a jeho Les Indes Galantesprináša choreografom veľa možností vypovedať myšlienky prostredníctvom tanca, čo sa prípade diela Prédateurs, ku ktorému vytvorila choreografiu študentka bakalárskeho štúdia Hana Vidová, vydarilo na výbornú. Efektný nástup tanečnice Márie Vitekovej (TK DANCE CONTINENT) v kožuchu a lodičkách demonštroval myšlienku z prednesu Phillipa Woolena z debaty „Animals should be off the menu“, ktorá analyzuje správanie sa dnešnej spoločnosti – nielen v zmysle medziľudských vzťahov, ale poukazuje aj na naše kruté zaobchádzanie so zvieratami. Pohybovo aj vizuálne originálne dielo prinieslo divákom presne to, čo od dnešného moderného umenia očakávajú: jedinečnú myšlienku stvárnenú pohybom, pritom zrozumiteľnú a zároveň osobitú choreografiu.

CELÝ článok si môžete prečítať TU.