SĽUK oslávil 69 rokov


Slovenský ľudový umelecký kolektív si pripomínal 69. výročie svojho založenia.

 

BRATISLAVA, 11. septembra 2018 (priekopnik.sk)

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden SĽUK

Bolo to v lete, presne 5.9.1949, keď sa v hlave Ondreja Pavlíka, ktorý vtedy bol zástupcom povereníka školstva v Banskej Bystrici a v roku 1945 – 1948 prednášal na PF v Banskej Bystrici, zrodila myšlienka založiť ľudový umelecký súbor. Pripravoval totiž program na oslavy 5. výročia SNP, ktorého súčasťou malo byť vystúpenie amatérskych súborov ako celku nesúceho sa v umeleckom duchu. S výraznou podporou Ladislava Novomestského, ktorý pôsobil ako básnik, redaktor, novinár dokonca politik sa mu podarilo vybudovať profesionálny ľudoví umelecký súbor-SĽUK. Vtedajším prvým oficiálnym zamestnancom a zároveň riaditeľom sa stal 17. novembra 1948 Emil Rusko. Ďalej bol vymenovaný aj umelecký vedúci Pavol Tonkovič. Ten navštevoval meštianku v Slovenskej Ľupči a v rokoch 1924-1927 študoval na Št. učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Ďalšími členmi okrem iných boli napríklad Andrej Očenáš, ktorý vyštudoval za učiteľa v Banskej Bystrici, či Alexander Moyzes známy dielami ako napríklad Tance z Pohronia, či Tance z Gemera. Konkurz do SĽUK-u trval približne 4 mesiace, oň prejavilo záujem približne 1000 uchádzačov z celého Slovenska. Obsadzované boli pozície do tanečného zboru, ako aj do súboru a do orchestra. Svoje prvé priestory mu boli poskytnuté v hoteli Štubňa na Sliači. Prvé vystúpenie mal SĽUK 29. augusta 1949 pod Zvolenským zámkom, čo zanechalo obrovský dojem nielen u divákov, ale aj v umeleckej verejnosti. Za premiérou vo Zvolene nasledoval vlakový zájazd po Slovensku, ktorý len potvrdil svoju úspešnosť.

SĽUK je nositeľom ľudových tradícií, ktoré prezentuje v podobe programových predstavení. Stále sa rozvíja a nebojí sa siahnuť po nových výzvach a žánroch, o čom svedčia aj nové projekty ako napr. hudobný projekt Ornamenty, muzikantská veselohra pre deti Zvuky nie sú muky, tanečná inscenácia Chorea Slovaca alebo hudobno-tanečný program Krížom-krážom. Celá jeho tvorba pôsobí ako celok umeleckých výtvorov, na ktorých sa podieľa široký okruh spolupracovníkov: skladateľov, výtvarníkov, pracovníkov z oblasti folkloristiky, pedagógov, choreografov a pod. Počas svojho umeleckého pôsobenia, ktorým SĽUK vo svojom vývoji prešiel, sa  zúčastňovalo mnoho významných a kreatívnych osobností. Medzi nezabudnuteľné osobnosti pôsobiace v SĽUK–u, patria Heda Melicherová, bratia Antalíkovci, Rinaldo Oláh, Ján Berky a mnohí ďalší. Dá sa povedať, že najdôležitejším článkom SĽUK–u je tanečný súbor zložený z 26.tich profesionálnych tanečníkov. Ich bohatý repertoár je štylisticky a formou veľmi rôznorodý. Preto sa od každého jedného interpreta vyžaduje neustála práca na sebe samom, a to nielen po technickej, ale i umeleckej stránke. Tanečníci tak svojim účinkovaním v SĽUK–u získavajú skúsenosti, či už v oblasti súčasného tanca, rôznych podôb javiskového pohybu i činohry. Svoje poslanie prezentovať tradičné ľudové umenie po celom Slovensku úspešne šíria a reprezentujú našu krajinu vo viac ako 60 štátoch.