Na Liptove nezabúdajú na tradície: Ľudové tance budú vyučovať zaujímavým spôsobom


Liptov

Pri výučbe tradičných ľudových tancov a hier z dolného Liptova pomôže nový multimediálny materiál s názvom I zhora i zdola z našeho Liptova II.

 

BRATISLAVA, 28. januára 2019 (Ružomberok 24, Tomáš Batiz)

Pripravilo ho Liptovské kultúrne stredisko (LKS) v Liptovskom Mikuláši a obsahuje materiály z obcí Liptovské Sliače, Stankovany a Komjatná.

„Pre deti a ich vedúcich vo folklórnych kolektívoch či pedagógov v rôznych inštitúciách sme vytvorili tento multimediálny nosič ako pomôcku na vyučovanie, a tým na jednoduchšie začlenenie tradičných hier do repertoáru súborov a krúžkov. Veríme, že CD a DVD umožní kvalitnejšiu prácu v oblasti pedagogiky tanca,“ informovala odborná metodička pre folklór LKS Michaela Košová.

Hudobný podklad (CD) obsahuje hry a tance z jednotlivých dedín v pomalšom aj tanečnom tempe, vo variantoch so spevom aj bez spevu. Záver každého bloku tvorí tanečné kolo – súbor piesní pre plynulé vedenie tanečnej zábavy z konkrétnej obce. DVD korešponduje s piesňovým podkladom a zaznamenáva niektoré typy tancov a hier z daných obcí.

Autorkami námetu série metodických materiálov sú tanečné pedagogičky Simona Ondreáš Dikaszová a Michaela Košová. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.