Tag Archives: hip-hop

HIP HOP WORKSHOP PRE MLADÝCH TANEČNÍKOV POVEDIE AJ LACI STRIKE


Youth is the Future 2016

Youth is the Future sa bude konať v banskobystrickom Europa Shopping Centre v sobotu 30. júla 2016 od 10:00 hod. Program bude pozostávať z tanečných, graffity a DJ workshopov, diskusií, battlov a aktivít s umelcami z krajín V4. Worskhopy povedú známi tanečníci z Čiech, Maďarska, Poľska, za slovenskú tanečnú scénu sa ako mentor pred mladé talenty postaví úspešný tanečník Laci Strike.

Tanec spája – umenie zbližuje II


Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja po úspešnej „jednotke“ pokračuje v realizácii jedinečného hudobno-tanečno-výtvarného projektu Tanec spája – umenie zbližuje II, ktorý sa kreatívnou a interaktívnou formou zameriava na prevenciu proti rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v našej spoločnosti.