Tag Archives: VŠMU

Nová éra spolupráce VŠMU a Baletu SND


Dve vrcholné inštitúcie zameriavajúce sa na tvorbu profesionálnych tanečných predstavení a výchovu mladých a talentovaných tanečníkov začínajú novú éru spolupráce. Táto príležitosť sľubuje rozmanitosť prezentácií choreografických prác a skúseností, ktoré nadobudnú budúci taneční pedagógovia a nádejní mladí umelci počas spolupráce s profesionálnymi baletnými tanečníkmi našej prvej scény.